free betting

free betting

free betting

free betting

free betting

ชื่อแบบบ้าน : บ้านอยู่ครบครัน (รหัส FP030)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง ครัว
พื้นที่ใช้ซอย : 76 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 12.00 x 13.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 760,000 - 988,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.00  x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ  (ขนาด 1.90 x 3.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00  x 6.10 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.50 x 8.00 เมตร)

วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งหลักของตัวบ้าน :
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องนอน, พื้นห้องรับแขก, ห้องเอนกประสงค์ และพื้นระเบียง ปูพื้นด้วยกระเบื้องแกนิโต้ ขนาด 60 x 60 cm.
- พื้นห้องน้ำ ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวด้าน สีเรียบ
- พื้นลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตขัดมัน
- ผนังห้อง เป็นผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบ เซาะร่องสำหรับเสาโชว์ ภายในทาสีน้ำอะคริลิคภายใน ภายนอกทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก
- ผนังห้องน้ำและห้องครัว เป็นผนังก่ออิฐมอญ ผิวกุกระเบื้องเคลือบขนาด 20 X 30 cm. ผิวมัน ปูสูง 1.80 เมตร ขอบบนกุกรุยเชิง
- ฝ้าเพดานห้องโดยรวม ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี
- ฝ้าเพดานห้องน้ำ และห้องครัว ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค  โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี
- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้ฝ้าตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ความหนา 4 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค  โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสีซีลายน์ เบอร์24

ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร :
- ฐานราก ทำได้ทั้ง ฐานแผ่ เสาเข็มกลุ่ม เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นดิน
- ฐานราก ตอม่อ เสา คาน และคาน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นห้องรับแขก, ห้องนอน, ห้องเอนกประสงค์, พื้นห้องน้ำ และพื้นระเบียง เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ (SLAB ON BEAM)
- พื้นลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
- โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา  888 บาท  

 ***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

 free betting

ดาวน์โหลดแบบบ้าน แบบพิมพ์เขียว ขนาดกระดาษ A3 ครบชุด (ห้ามนำไปซื้อขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ นะจ๊ะ)

- ปกแบบบ้านอยู่ครบครัน (รหัส FP030)free betting
- รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ  รายการวัสดุ free betting
- แปลนพื้น free betting
- แปลนหลังคา free betting
- รูปด้าน 1, รูปด้าน 2 free betting
- รูปด้าน 3, รูปด้าน 4  free betting
- รูปตัด A  free betting
- รูปตัด B free betting
แบบขยายห้องน้ำ free betting
แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง free betting
แปลนฐานราก free betting
- แบบโครงสร้าง free betting
แบบโครงสร้างหลังคา ระดับ +3.99 free betting
- แบบโครงสร้างหลังคา free betting
แบบโครงสร้างหลังคา free betting
- แบบขยายโครงสร้าง คสล. free betting
- แบบขยายโครงสร้าง คสล. free betting
- แปลนระบบไฟฟ้า free betting
- แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล free betting
บ่อเกรอะ-บ่อซึม, บ่อดักขยะ-ดักไข,บ่อพักน้ำทิ้ง free betting

 

free betting