free betting

free betting

free betting

free betting

free betting

ชื่อแบบบ้าน :แบบบ้านอยู่ดีมีแฮง (รหัส FP040)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 39 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 10.00 x 11.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 390,000 - 487,500 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1 (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ  (ขนาด 1.50 x 2.50 เมตร)
- ห้องรับแขกและโถง (ขนาด 2.50 x 4.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 2.50 เมตร)

วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งหลักของตัวบ้าน :
- หลังคาเมทัลชีท บุฉนวน PU
- พื้นห้องนอน, พื้นห้องรับแขก และพื้นระเบียง ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40 x 40 cm. ผิวมัน สีเรียบ
- พื้นห้องน้ำ ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวด้าน สีเรียบ
- ผนังห้อง เป็นผนังก่อคอนกรีตบล็อก ผิวฉาบปูนเรียบ เซาะร่องสำหรับเสาโชว์ ภายในทาสีน้ำอะคริลิคภายใน ภายนอกทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก
- ผนังห้องน้ำและห้องครัว เป็นผนังก่อคอนกรีตบล็อก ผิวกุกระเบื้องเคลือบขนาด 20 X 30 cm. ผิวมัน ปูสูง 1.80 เมตร
- ฝ้าเพดานห้องโดยรวม ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี
- ฝ้าเพดานห้องน้ำ และห้องครัว ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดทนความชื้น ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี
- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้ฝ้าตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ความหนา 4 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสีซีลายน์ เบอร์24

ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร :
- ฐานราก ทำได้ทั้ง ฐานแผ่ เสาเข็มกลุ่ม เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นดิน
- ฐานราก ตอม่อ เสา คาน และคาน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นห้องน้ำ เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ (SLAB ON BEAM)
- พื้นห้องนอน, พื้นห้องรับแขก, พื้นระเบียง, พื้นครัว, พื้นลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
- โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ

แบบบ้าน (ให้ทางทีมงานปลิ้นและจัดส่งแบบบ้านให้ทางไปรษณีย์) : ราคาแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด + รายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด ราคา 888 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
- ไม่รวมการเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นรายการคำนวณโดยวิศวกร

free betting

ดาวน์โหลดแบบบ้าน แบบพิมพ์เขียว ขนาดกระดาษ A3 ครบชุด (ห้ามนำไปซื้อขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ นะจ๊ะ)

- ปกแบบบ้านอยู่ดีมีแฮง (รหัส FP040)free betting
- รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ free betting
- แปลนพื้น free betting
- แปลนหลังคา free betting
- รูปด้าน 1, รูปด้าน 2 free betting
- รูปด้าน 3, รูปด้าน 4 free betting
- รูปตัด A free betting
- รูปตัด B free betting
- แบบขยาย ห้องน้ำ free betting
- แบบขยาย ประตู, หน้าต่าง free betting
- แบบฐานราก free betting
- แบบโครงสร้าง free betting
- แบบโครงสร้างหลังคา free betting
- แบบโครงสร้างหลังคา free betting
- แบบโครงสร้าง ค.ส.ล. free betting
- แบบโครงสร้าง ค.ส.ล. free betting
- แบบระบบไฟฟ้า free betting
- แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล free betting
- บ่อเกรอะ-บ่อซึม, บ่อดักขยะ-ดักไข,บ่อพักน้ำทิ้ง free betting

free betting