free betting

free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP114
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านเดี่ยวตึกสองชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ครัว ห้องรับแขก ระเบียง ห้องเอนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์
พื้นที่ใช้ซอย : 135 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 12.00 x 13.40 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,210,000 - 1,694,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องเอนกประสงค์  (ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร)
- ที่จอดรถยนต์  (ขนาด 3.00 x 8.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.00 x 8.40 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 5.40 เมตร)

free betting