free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP113
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ครัว ห้องรับแขก ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 121 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 15.50 x 16.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,210,000 - 1,694,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 3  (ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 4  (ขนาด 3.50 x 5.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร)
- ห้องน้ำ 3  (ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.50 x 5.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 1.50 x 9.50 เมตร)

free betting