free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP109
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 30 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 9.50 x 9.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 150,000 - 250,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน   (ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ   (ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร)
- ระเบียง  (ขนาด 1.50 x 4.00 เมตร)

free betting