free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP108
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องเอนกประสงค์ ครัว ห้องรับแขก
พื้นที่ใช้ซอย : 129 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 11.00 x 22.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,290,000 - 1,677,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 3.50 x 4.95 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 4.95 เมตร)
- ห้องเอนกประสงค์  (ขนาด 2.50 x 4.95 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 2.00 x 3.50 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 1.80 x 2.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.95 x 9.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.00 x 4.50 เมตร)

free betting