free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP106
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ครัว ห้องรับแขก ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 70 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 11.00 x 14.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 770,000 - 910,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.50 x 4.40 เมตร)
- ห้องน้ำ   (ขนาด 1.60 x 2.40 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 1.50 x 2.50 เมตร)
- ครัว (ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 7.00 เมตร)

free betting