free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แปลนพื้น แปลนบ้าน รหัส PP099
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก ครัว ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 86 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 14.00 x 14.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,032,000 - 1,204,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1   (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องนอน 2   (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ห้องนอน 3   (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ห้องน้ำ   (ขนาด 1.70 x 3.00 เมตร)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร)
- ครัว (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร)
- ระเบียง (ขนาด 2.00 x 7.00 เมตร)

free betting