free betting

free betting

free betting

free betting

free betting

 

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้านดอกแก้ว (รหัส DP030)
ลักษณะตัวบ้าน : แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
องค์ประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ ระเบียง
พื้นที่ใช้ซอย : 122 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับแบบบ้าน : กว้าง x ยาว ไม่ควรน้อยกว่า 15.00 x 15.50 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,220,000 - 1,647,000 บาท (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน 1  (ขนาด 4.00 x 5.00 เมตร)
- ห้องนอน 2  (ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร)
- ห้องน้ำ 1  (ขนาด 2.00 x 3.30 เมตร)
- ห้องน้ำ 2  (ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร)
- โถง + ห้องรับแขก (ขนาด 5.00 x 5.50 เมตร)
- ห้องเอนกประสงค์  (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร)
- ครัว  (ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร)
- ระเบียง  (ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร)
- ลานเอนกประสงค์ (ขนาด 2.00 x 7.50 เมตร)

วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งหลักของตัวบ้าน :
- หลังคามุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย
- พื้นห้องนอน 1, พื้นห้องนอน 2, ห้องรับแขก + โถง, ห้องเอนกประสงค์ และครัว ปูพื้นด้วยกระเบื้องแกนิโต้ ขนาด 60 x 60 cm.
- พื้นห้องน้ำ 1 และ พื้นห้องน้ำ 2 ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวด้าน สีเรียบ
- ลานเอนกประสงค์ และลานซักล้าง เป็นพื้นคอนกรีตขัดมัน
- ผนังห้องโดยรวม เป็นผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบขัดมัน เซาะร่องสำหรับเสาโชว์
- ผนังห้องน้ำและห้องครัว เป็นผนังก่ออิฐมอญ ผิวกุกระเบื้องเคลือบขนาด 20 X 30 cm. ผิวมัน ปูสูง 1.80 เมตร ขอบบนกุกรุยเชิง
- ฝ้าเพดานห้องโดยรวม ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี
- ฝ้าเพดานห้องน้ำ และห้องครัว ใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี
- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้ฝ้าตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ความหนา 4 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสีซีลายน์ เบอร์24

ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร :
- ฐานราก ทำได้ทั้ง ฐานแผ่ เสาเข็มกลุ่ม เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นดิน
- ฐานราก ตอม่อ เสา คาน และคาน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นห้องโดยรวม เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
- พื้นห้องน้ำทั้งหมด และพื้นระเบียงบ้านทั้งหมด เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ (SLAB ON BEAM)
- พื้นลานซักล้าง และพื้นลานเอนกประสงค์ เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
- โครงหลังคา ใช้เหล็กรูปพรรณ


free betting