รับเขียนแบบบ้าน รับงานทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทั่วไทยโปรโมชั่นพิเศษ #1

จัดทำแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)

เหมาะกับการใช้แบบบ้านเพื่อการก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างในต่างจังหวัด และไม่ต้องการรายการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อไปสอบเทียบราคาของผู้รับเหมาหรือเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 49 ตร.ม. ในราคา 2,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 50 - 99 ตร.ม. ในราคา 3,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 100 - 150 ตร.ม. ในราคา 4,500 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง
- ไม่รวมการเซ็นของสถาปนิก
- ไม่รวมการเซ็นของวิศวกร
- ไม่รวมการจัดทำภาพ 3D เสมือนจริงโปรโมชั่นพิเศษ #2

จัดทำแบบบ้านครบชุด(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบ ประปา-สุขาภิบาล) , พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร

เหมาะกับการใช้แบบบ้านเพื่อการก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยทั่วไป และไม่ต้องการรายการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อไปสอบเทียบราคาของผู้รับเหมา หรือเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 49 ตร.ม. ในราคา 5,000 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 50 - 99 ตร.ม. ในราคา 6,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 100 - 150 ตร.ม. ในราคา 7,500 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง
- ไม่รวมการเซ็นของสถาปนิก
- ไม่รวมการจัดทำภาพ 3D เสมือนจริงโปรโมชั่นพิเศษ #3

จัดทำภาพ 3D เสมือนจริงให้ชมก่อนจัดทำแบบ จัดทำแบบบ้านครบชุด พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร และรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

ท่านเจ้าของบ้านจะได้พิจารณาภาพ 3D เสมือนจริงก่อนการทำแบบก่อสร้าง ทำให้ท่านเจ้าของบ้านมองภาพบ้านออกและเข้าใจในแบบบ้านได้มากกว่าภาพ 2D และทำให้การปรับแก้แบบบ้านทำได้ง่ายขึ้น และใช้เป็นแบบบ้านเพื่อการก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยทั่วไป พร้อมมีรายการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อไปสอบเทียบราคาของผู้รับเหมา หรือเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 49 ตร.ม. ในราคา 7,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 50 - 99 ตร.ม. ในราคา 8,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 100 - 150 ตร.ม. ในราคา 9,500 บาท

***หมายเหตุ***
- ไม่รวมการเซ็นของสถาปนิก

 

ติดต่อ : คุณธนเสฏฐ์ โทร. 081-6177145


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : siamplan.com

 

free betting